Chorvatské království

Sídlo vlády: Záhřeb
Počet obyvatel: 4 496 248
Rozloha: 56 542 km²
Úřední jazyk: chorvatština
Měna: kuna
   

Z ranných dějin Chorvatska nemají historikové dostatek pramenů a tak není přehled přesný. U prvních tří vládců Borny, Vladislava a Mislava není jasná či dokonce dokázaná příslušnost k rodu Trpimírovců. Vévoda Branimír a král Petr II. byli zcela neznámých rodů. V letech 1097-1918 bylo Chorvatsko v personální unií s Uherskem a v letech 1918-1941 a 1945-1991 součást Jugoslávie.

   
VÉVODOVÉ CHORVATSKA
Rod Trpimírovců
Borna 818-821
Vladislav 821-835
Mislav 835-845
Trpimír I. 845-864
Domagoj 864-876
Iljko 876-878
Zdeslav 879
Rod Branimírovců
Branimír 879-892
Rod Trpimírovců
Mutimír 892-910
Tomislav 910-924
KRÁLOVÉ CHORVATSKA
Rod Trpimírovců
Tomislav 924-930
Trpimír II. 930-935
Krešimír I. 935-945
Miroslav 945-949
Krešimír II. Michal  949-970
Štěpán Držislav 970-995
Svetoslav Suroň 995-1000
Krešimír III. 1000-1030
Štěpán I. 1030-1058
Krešimír IV. Petr 1058-1074
Rod Kačićů
Petr I. Slavac 1074-1075
Rod Trpimírovců
Demeter Zvonimír 1075-1089
Štěpán II. 1089-1091
Rod Arpádovců
Álmoš 1091-1093
Rod Petrovců
Petr II. 1093-1097
Rod Arpádovců
Koloman 1097?-1116
Štěpán III. 1116-1131
Béla I. Slepý 1131-1141
Gejza I. 1141-1162
Štěpán IV. 1162-1172
Ladislav I. 1162
Štěpán V. 1162
Béla II. 1172-1196
Imrich I. 1196-1204
Ladislav II. 1204-1205
Ondřej I. 1205-1235
Béla III. 1235-1270
Štěpán VI. 1270-1272
Ladislav III. Kumánský  1272-1290
Ondřej II. 1290-1301
Rod Přemyslovců
Ladislav IV. Václav 1301-1305
Rod Wittelsbachů
Ota I. 1305-1308
Rod Anjou
Karel I. Robert 1308-1342
Ludvík I. Veliký 1342-1382
Marie I. 1382-1385
Karel II. Malý  1385-1386
Rod Lucemburků
Zikmund I. 13867-1437
Rod Habsburků
Albrecht I. 1437-1439
Rod Jagellonců
Vladislav I. Varnenčik 1440-1444
Rod Habsburků
Ladislav I. Pohrobek 1444-1457
Rod Hunyady
Matyáš I. Korvín 1458-1490
Rod Jagellonců
Vladislav II. 1490-1516
Ludvík II. 1516-1526
Rod Habsburků
Ferdinand I. 1526-1564
Maxmilián I. 1564-1576
Rudolf I. 1576-1608
Matyáš II. 1608-1619
Ferdinand II. 1619-1637
Ferdinand III. 1637-1657
Ferdinand IV. 1647-1654
Leopold I. 1657-1705
Josef I. 1705-1711
Karel III. 1711-1740
Rod Habsburg-Lothringen
Marie II. Terezie 1740-1780
Josef II. 1780-1790
Leopold II. 1790-1792
František I. 1792-1835
Ferdinand V. 1835-1848
František Josef I. 1848-1916
Karel IV. 1916-1918-(1922)
František Josef II. (1922-2007)
Karel V. (od 2007)
   
zdroj:  
https://pages.prodigy.net/ptheroff/gottha/
https://cs.wikipedia.org/  
Dějiny Jihoslovanských zemí, Nakladatelství Lidové noviny 2001

Anketa

Jste pro obnovení monarchie v českém státě?

Celkový počet hlasů: 843

Anketa

Který rod by měl být na českém trůnu.

Celkový počet hlasů: 1123