Polské království

Sídlo vlády: Varšava
Počet obyvatel: 38 513 696
Rozloha: 313 575 km²
Úřední jazyk: polština
Měna: złoty
   
KNÍŽATA A KRÁLOVÉ POLSKA
Rod Piastovců
Měšek 962/963-992
Boleslav I. Chrabrý 992-král 1025
Měšek I. král 1025-1033
Bezprim  1033
Měšek I. král 1033-1034
Kazimír I. Obnovitel 1034?-1058
Boleslav II. Smělý 1058-král 1076-1079
Vladislav I. Heřman 1081-1102
Boleslav III. Křivoústý 1102-1139
Vladislav II. 1139-1146?
Boleslav IV. Kadeřavý 1146-1173
Měšek Starý 1173-1177
Kazimír II. Spravedlivý 1177-1194
Měšek Starý 1194-1202
Vladislav III. 1202-1206
Lešek I. Bílý 1206-1227
Vladislav III. 1227-1229
Konrád I. Mazovský 1229-1231
Jindřich I. Bradatý 1232-1238
Jindřich II. Pobožný 1238-1241
Konrád I. Mazovský 1241-1243
Boleslav V. Stydlivý 1243-1279
Lešek II. Černý 1279-1288
Jindřich III. Probus 1288-1290
Přemysl I. Velkopolský 1290-král 1295-1296
Rod Přemyslovců
Václav I. Český 1300-1305
Rod Piastovců
Vladislav I. Lokietek  1305-1333
Kazimír I. Veliký 1333-1370
Rod Anjou
Ludvík I. 1370-1382
Hedvika 1384-1386
Rod Jagellonců
Vladislav II. Jagal  1386-1434
Vladislav III. 1434-1444
Kazimír II. 1445-1492
Jan I. Albert 1492-1501
Alexandr I. 1501-1506
Zikmund I. Starý 1506-1548
Zikmund II. August 1548-1572
Rod Valois
Jindřich I. Francouzský  1573-1575
Rod Báthory
Štěpán I. 1575-1586
Rod Vasa
Zikmund III. 1587-1632
Vladislav IV. 1632-1648
Jan II. Kazimír 1648-1668
Rod Wiśniowiecki
Michal I. Korybut 1669-1673
Rod Sobieski
Jan III. 1674-1696
Rod Wettinů
August I. Silný 1697-1703
Rod Leszczyński
Stanislav I. 1704-1709
Rod Wettinů
August I. Silný 1709-1733
Rod Leszczyński
Stanislav I. 1733-1734
Rod Wettinů
August II. 1733-1763
Rod Poniatowski
Stanislav II. August 1764-1795
KRÁLOVÉ HALIČE-VLADIMIRSKA
Rod Habsburg-Lothringen
František I. 1795-1835
Ferdinand I. 1835-1848
František Josef I. 1848-1916
Karel I. 1916-1918
KRÁLOVÉ POLSKA
Rod Habsburg-Lothringen
Karel I. (1918-1922)
František Josef II. Otto (1992-2007)
Karel II. (od 2007)
   
zdroj:  
https://pages.prodigy.net/ptheroff/gottha/
https://cs.wikipedia.org/  
Evropa v proměnách staletí, Libri 2001