Smutná romance o Karlu IV.

Smutná romance o Karlu IV.
 
1. Král Karel s Buškem z Velhartic,
    teď zasedli si k nebeskému stolu.
    Pili nektar, při tom dívali se dolů
    a láteřili z plných plic.
 
2. Nuž, dej sem zlaté číše, anděli,
    a nalej nektar, dolej výš!
    Dnes opět, Bušku, dole uvidíš,
    co určitě jsme vidět nechtěli.
 
3. Tam, po naší vlasti, Bušku, slyš,
    laskavé slunce za nás s láskou hrálo,
    není mi jasné, co se s těmi dole stalo,
    nic dobrého teď v Česku neuzříš.
 
4. A pili. Král však náhle prsknul.
    To je má zem, ta bědnost bez příkras?
    Pokřivené huby, nalomený vaz ?
    A zlostně rukou mrsknul.
 
5. Ech, vezu štěstí ze Západu sem,
    král dál a dál si v zlosti svoji vede,
    a takovýhle bordel mi z něj svede,
    má velebená česká zem !
 
6. Jsem přesvědčen a klidně na to vsadím,
    že na rtech lidu uzřím pouze trpký smích.
    Bože, jak tupé stádo mocní udělali z nich !
    Snad pomůže jim Bůh ! Já jim neporadím...
 
7. Však jaký je teď pán, takový je lid !
   Zde nepomohou ani všichni svatí.
    Pěkně si zahnojili, Češi paličatí.
    Když nevíš co se patří, tak buď bit !
 
8. Bezectné lži si panstvo pouští z tlamy,
    děj se co děj, za krátký čas,
    vždy noví lháři přijdou zas
    a pravda hoří, jako věchet slámy !
 
9.  Před dnešními pouze jedna partaj měla vliv,
     pro budoucno velké měla oči,
     moudrému pánu hloupý vládnul kočí,
     lidem prostým zbyl též jenom vzdych.
 
10. Pan Bušek taky marně nezahálel.
     Hlasitě haněl tunelářský zisk.
     Ohrnoval nad nimi svůj pysk,
     neb na zlodějnu zvysoka vždy kálel.
 
11. Svrab a bída, děl zas král.
      Kdy těm lidem bude dobře znovu ?
      Po meče chladném sahal kovu,
      by tam ty dole, tvrdě potrestal.
 
12.  Mám na šlak umřít ? Na mou víru,
       tys oslep, Vašku, nevidíš,
      že občan mít brzy bude prázdnou spíž ?
       A státní truhlice má ve dně díru ?
 
13.  Pij, Bušku, sklidni dmoucí hruď !
       Nekaz si tím Kocourkovem zdraví !
       Co si můj lid pokazil, snad si zase spraví.
       Náprava přijít musí, buď jak buď !  
 
14.  Víš, zkoumat třeba, Bušku milý,
       proč Čechy, Morava a Slezsko mají zvláštní ráz.
       Jednou jako ovce, jindy jako vlci zas.
       Snad se s tím už nesmířili ...?!
 
15.   Teď vidíš, králi, jak náš lid,
       docela zblbnul, zdá se...
        Snad touží v duchu po ztracené spáse,
        ale do doby té nebude mít klid.
 
16.   Král s podporou Velhartice,                                               
       k monarchii obrátil lidu svého hled.                                       
       Až přitiskne svůj na ni ret,                                                    
       tak už republiku nebude chtít více !!!

V Brně, Hlavním městě Markrabství moravského,

v pátek 28.ledna, A.D.2011

Dr. Luděk ŠUBERT

 
 
                                                

Anketa

Jste pro obnovení monarchie v českém státě?

Celkový počet hlasů: 843

Anketa

Který rod by měl být na českém trůnu.

Celkový počet hlasů: 1123