Evropské monarchie

Jsou zde uvedeny dnes existující monarchie a monarchie, které je možné obnovit. Obnovit monarchii je možné v případě, že stát existuje a nemá vyhaslý existenční základ (monarchie zrušené v Evropě před Velkou francouzskou revolucí 1789 jsou prakticky neobnovitelné). Kromě evropských monarchií je zde uvedeno ještě Brazilské císařství, která má evropskou dynstii. Vládne zde dynastie Bragança stejně jako v Portugalsku. Právě Brazílie je ze všech monarchií, kde vládnou evropské dynastie nejlidnatější a to i před dnešním Ruskem.

 

V přehledech jsou u panovniků, kteří fakticky nevládli a nevládnou uvedena data vlády v závorce.

Rodokmeny vládnoucích monarchií.xls

Rodokmeny dočaně nevládnoucích monarchií.xls

 vektorový formát svg

Anketa

Jste pro obnovení monarchie v českém státě?

Celkový počet hlasů: 843

Anketa

Který rod by měl být na českém trůnu.

Celkový počet hlasů: 1123