MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ

hlavní město: Brno

obyvatel: 3 mil.

rozloha: 22 349 km2

úřední jazyk: čeština, slovenština (zák č. 500/2004 sb.)

měna: koruna česká

 

PANOVNÍCI MORAVY
PANOVNÍK DOBA VLÁDY
KRÁLOVSTVÍ VELKÁ MORAVA
Mojmírovci
Mojmír I. 830-846
Rastislav I. Svatý 846-870
Slavomír I. 870-871
Svatopluk I. Veliký 871-894
Mojmír II. 894-po 907
   
KNÍŽECTVÍ MORAVA
Piastovci
Boleslav I. Chrabrý 1003-1019
Mojmírovci (Přemyslovci)
Břetislav I. 1019?-1055
Spytihněv I. Český 1055-1061
   
KNÍŽECTVÍ OLOMOUCKÉ
Mojmírovci (Přemyslovci)
Vratislav I. Český 1054?-1056?, 1058-1061
Ota I. Sličný 1061-1087
Boleslav I. Olomoucký 1087?-1091?
Vratislav I. Český 1091?-1092
Břetislav I. Český 1092-před 1099
Svatopluk I. Olomoucký před 1099-1107
Ota II. Černý před 1099-1110
Vladislav I. Český 1110-1113
Ota II. Černý 1113-1126
Václav I. Jindřich 1126-1130
Soběslav I. Český 1130-1135
Lupold Olomoucký 1135-1137
Vladislav II. Olomoucký 1137-1140
Ota III. Dětleb 1140-1158
Vladislav III. Český 1158-1161
Soběslav II. Český 1161
Ota III. Dětleb 1161-1162
Bedřich 1162-1172
Svatopluk II. Olomoucký 1172-1173
Oldřich Olomoucký 1173-1177
Václav II. Český 1177-1178
Bedřich Olomoucký 1178-1182
Vladimír Olomoucký po 1189-před 1200
Břetislav II. Olomoucký po 1189-1201
   
KNÍŽECTVÍ BRNĚNSKÉ
Mojmírovci (Přemyslovci)
Ota I. Sličný před 1055
Konrád I. Brněnský před 1055, 1061-1092
Oldřich I. Brněnský 1092-1097
Litold I. Znojemský 1092-1099
Bořivoj I. Český 1099-1100
Oldřich I. Brněnský 1101-1113
Vladislav I. Český 1113-1115
Soběslav I. Oldřich Český 1115-1123
Ota II. Černý 1123-1126
Vratislav I. Brněnský 1126-1129?
Soběslav I. Oldřich Český 1129?-1130
Vratislav I. Brněnský 1130-po 1146
Vladislav II. Český po 1146-1173
Konrád II. Ota Znojemský 1173-1182
   
KNÍŽECTVÍ ZNOJEMSKÉ
Mojmírovci (Přemyslovci)
Ota I. Sličný před 1055
Konrád I. Brněnský před 1055, 1061-1092
Oldřich I. Brněnský 1092-1097
Litold I. Znojemský 1092-1099
Bořivoj I. Český 1099-1100
Litold I. Znojemský 1101-1112
Oldřich I. Brněnský 1112-1113
Vladislav I. Český 1113-1115
Soběslav I. Oldřich Český 1115-1123
Konrád II. Znojemský 1123-1128
Soběslav I. Oldřich Český 1128-1140
Vladislav II. Český 1140-1146
Konrád III. Ota Znojemský 1146-1182
   
MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ
Mojmírovci (Přemyslovci)
Přemysl I. Otakar 1179
Konrád I. Ota 1182-1191
Václav I. 1191-1192
Vladislav I. Jindřich 1192-1194
Břetislav I. Jindřich 1194-1197
Vladislav I. Jindřich 1197-1222
Přemysl I. Otakar 1222-1224
Vladislav II. 1224-1227
Přemysl II. 1227-1239
Václav II. 1239-1243?
Vladislav III. 1243?-1247
Přemysl III. Otakar 1247-1278
Habsburkové
Rudolf I. Rakouský 1278-1281
Askánci
Albrecht I. Saský 1281-1283
Mojmírovci (Přemyslovci)
Václav III. 1283-1305
Václav IV. 1305-1306
Habsburkové
Rudolf II. 1306-1307
Fridrich I. 1307-1308?
Menhartovci
Jindřich I. Korutanský 1308?-1319
Lucemburkové
Jan I. 1311-1333
Karel I. 1334-1349
Jan II. Jindřich 1349-1375
Jošt I. 1375-1411
Václav V. 1411-1419
Zikmund I. 1419-1423?
Habsburkové
Albrecht II. 1423?-1439
mezivládí 1439-1453
Ladislav I. Pohrobek 1453-1457
z Poděbrad
Jiří I. 1458-1469
Hunyady
Matyáš I. Korvín 1469-1490
Jagellonci
Vladislav IV. 1490-1516
Ludvík I. 1516-1526
Habsburkové
Ferdinand I. 1526-1564
Maxmilián I. 1564-1576
Rudolf III. 1576-1608
Matyáš II. 1608-1617
Ferdinand II. 1617-1619
Wittelsbachové
Fridrich II. Falcký (protimarkrabě) 1619-1620
Habsburkové
Ferdinand II. 1620-1637
Ferdinand III. 1637-1657
Leopold I. 1657-1705
Josef I. 1705-1711
Karel II. 1711-1740
Marie Terezie I. 1740-1780
rod habsbursko-lotrinský
Josef II. 1780-1790
Leopld II. 1790-1792
František I. 1792-1835
Ferdinand IV. 1835-1848
František Josef I. 1848-1916
Karel III. Blahoslavený 1916-1918-(1922)
František Josef II. Otto (1922-2007)
Karel IV. (od 2007)

Anketa

Jste pro obnovení monarchie v českém státě?

Celkový počet hlasů: 854

Anketa

Který rod by měl být na českém trůnu.

Celkový počet hlasů: 1133